We doubt that no news is good news!

Vetel AB -Yachtsafe genomför nyemission för expansion

Vetel AB, den ledande leverantören av larmsystem till den marina marknaden, tar in kapital för snabb tillväxt. Vi genomför investerarpresentationer i Göteborg 5 sep samt i Stockholm 6 sep. Kontakta oss för mer info