Vi investerar mycket brett, men vi undviker saker vi inte förstår. Vi gillar bolag med solida kassaflöden, låg risk och stort kundfokus. I tillägg till det måste det finnas en rejäl uppsida. Vår optimistiska inställning är att det finns mycket god tillväxt i alla bolag.

Moiën Invest vet att en stor del av framgångsreceptet kan hänvisas till teamet bakom. Vi hjälper alltid aktivt till med att försöka hitta rätt kompetens. Vi jobbar också mycket med säljfrämjande åtgärder och digitalisering.

Idag har vi investeringar inom Finans, Online mode, Larm/Säkerhet samt Bostads- och Fastighetsutveckling. Vår målsättning är att 50% av NAV skall bestå av värdebolag och 100% av snabbväxande bolag.

Nuvarande Innehav

Partner Fondkommission är en partnerägd aktör verksam inom aktiemäkleri och Corporate Finance med fokus på transaktioner i mindre och medelstora bolag, både på och utanför börsen. Moiën Invest var med och grundade bolaget. Investering 2007

Yachtsafe erbjuder trådlösa GPS-larm och skyddstillbehör för ditt fordon, båt och hem. All kommunikation sker via din mobil där du har möjlighet att samla alla dina larm och funktioner i vår App. Investering 2017

Svenskt varumärke och design inom yogakläder och streetwear online. Inga mellanhänder. Investering 2017

Samtrygg

Samtrygg är Sveriges tryggaste marknadsplats för uthyrning av bostäder. Bolaget är noterat på NGM – Nordic Growth Market. Investering 2017-2018

Lysbostäder

Ett fastighetsbolag med hyresrätter och lokaler i Lysekil. Här arbetar vi aktivt med om- och tillbyggnad för framtida BRF omvandling. Investering 2015

Porslinet Fastigheter

Ett fastighetsbolag med hyresrätter och lokaler i Göteborg. Huvudfastigheten avyttrades 2016, men Moiën Invest har fortsatt intressen i köparens nybyggnadsplaner m m. Investering 2013

Björlanda Hills

Björlanda Hills är strategiskt placerad tomtmark på Hisingen i Göteborg. Vi planerar där att bygga 300 lägenheter med blandade upplåtelseformer som bostadsrätter, hyresrätter, företagslägenheter samt social service.

Avyttrade innehav

Coronet AB – Kontorshotellsverksamhet på Chalmers Teknikpark, Göteborg. Efter att ha drivit detta sedan 2010 gjordes Exit 2016

PV Enterprise Sweden AB – En av Europas ledande solpanels- och solsystemsproducenter. Moiën Invest AB var en av huvudägarna och ansvarade för att börsnotera bolaget 2006 på OMX First North. Exit 2008, 2010

Porslinet Fastigheter AB – Fastighet för bostadsutveckling i Göteborg där nya ägarna planerar för upp till 400 nya bostäder. Investering 2013, Huvudexit 2016

Spamdrain AB – Mjukvarubolag inom anti-spam. Online försäljning av abonnemangstjänst till privatkunder samt SME:s i över 100 länder. Investering 2014, Exit 2018