We doubt that no news is good news!

Moiën Invest avyttrar innehavet i Spamdrain

Moiën Invest avyttrar innehav i Spamdrain genom att sälja tillbaka sina aktier till grundarna. Under våra fyra år som ägare lyckades vi tillsammans att förbättra lönsamheten 10X+