We doubt that no news is good news!

Vetel AB (Yachtsafe) – Nyemissionen nu i hamn

GPS-bolaget Vetel AB med varumärkena Yachtsafe, Campsafe och Everysafe genomför nyemission för fortsatt tillväxt och utökar i och med detta delägarna till 8. Bolaget är ute på en genomgripande förändringsresa från Yachtsafe to Everysafe, från komplexitet till enkelhet, från retail (ÅF) nätverk till global onlineförsäljning.