We doubt that no news is good news!

Planbesked Björlanda Hill

Moien Invest AB har genom helägda bolaget Björlanda Hill AB erhållit positivt planbesked för byggnation av uppemot 200 bostäder på Hisingen i Göteborg. Göteborgs kommun kommer inleda detaljplanearbetet under 2021.