We doubt that no news is good news!

Kristoffer Lind väljs in i styrelsen för Samtrygg AB (publ)

Kristoffer Lind har valts in som styrelseledamot i Samtrygg Group AB (publ) på NGM börsen med tillträde omgående