We doubt that no news is good news!

Moiën Invest öppnar kontor i Stockholm

För att vara nära våra innehav Partner Fondkommission, Vetel, Hangmatta.com och nya möjligheter öppnar vi nu kontor i Stockholm. Kontoret är beläget Linnégatan 20 nära Humlegården. Kom gärna in på en kopp för att diskutera nya möjligheter.

Fortsatt framgångsresa för Partner Fondkommission – realtid.se

Fortsatt framgångsresa för Partner Fondkommission

Liksom i fjol gör Partner Fondkommission ett rekordår, vilket ger aktieägarna, bland dem Schottenius, Gransäter, Lind, Oskarsson, Bagge och Elander en miljonutdelning.

Partner Fondkommission, Partner FK, som till stor del är en partnerägd aktör inom aktiemäkleri och Corporate Finance, har en namnkunnig skara delägare som nu får dela på en utdelning som även är bättre än fjolårets rekordutdelning.

Rekordår igen. Vad beror detta på?

– Vi har stärkt vår position på marknaden och sedan beror det så klart på att marknaden har varit starkare och vi har gjort fler och större affärer. Vi har också tagit in lite fler folk, säger Torben Oskarsson som är vd för Partner Fondkommission.

 Han uppger att man under året tagit in en del konsulter och på firman finns just nu tio anställda. Utdelningen till aktieägarna uppgår till 20 kronor per aktie och motsvarar totalt cirka 3,2 miljoner kronor. Detta kan jämföras med fjolårets utdelning som redan då kunde betraktas som en rekordutdelning om 11,94 kronor per aktie motsvarande drygt 1,9 miljoner kronor.

 

De största ägarna i bolaget är Moiën Invest, som ägs av Partner FK:s grundare Kristoffer Lind, som äger 17,9 procent av aktierna. Torben Oskarsson, som är vd för Partner FK, äger 12,8 procent av aktierna. Vilhelm Shottenius äger 10,7 procent av aktierna och sitter även med i styrelsen för bolaget. Kenty Invest, som kontrolleras av Richard Bagge, äger 9,9 procent av bolaget. Han är partner i bolaget och följde med Patrik Gransäter från Gransäter & Partners. Patrik Gransäter äger i sin tur 9,9 procent i bolaget genom Theodor Invest. Westcap förvaltning, som kontrolleras av Otto Elander äger 9,4 procent av bolaget.

Rörelseresultatet i bolaget uppgick under året till drygt 4,76 miljoner kronor medan balansomslutning uppgick till drygt 15,74 miljoner kronor och eget kapital till drygt 6,94 miljoner kronor. Detta kan jämföras med fjolårets rörelseresultat om drygt 2,2 miljoner kronor och en balansomslutning om drygt 8,16 miljoner kronor samt eget kapital om cirka 5,19 miljoner kronor.

Rörande framtidsutsikter skriver Partner FK att bolaget har gjort nyrekryteringar för att bli väl positionerade och ”dra nytta av en god marknad”.

Bland Partner Fondkommissions kunder finns Dome Energy, CLS, Catena, Nanexa, Tribona, QBank, Corem Property Group och World Class.

Yachtsafe försäljningssamarbete med Mooringo

Yachtsafe, den ledande svenska tillverkaren av larmsystem för båt, camping, terrängfordon m m har inlett ett samarbete med Mooringo (dela din båtplats) som innebär att medlemmar i denna globala community kan köpa larmsystem rabatterat via gpslarm.se. Ladda ner Mooringos app via AppStore och Google Play.

Hangmatta genomför nyemission

Grundarteamet bakom Addnature investerar i Hangmattas yogakläder.

Hangmatta tillverkar yogakläder som säljs via den egna sajten Hangmatta.com.

”Önskan har varit att få in toppkrafter inom logistik, IT samt förstärka inom management för att fortsätta tillväxtresan med expansion till i första hand Norden, Tyskland samt Storbritannien. Vi har en ambitiös tillväxtplan och vi tror att det även finns stor efterfrågan utomlands för vårt koncept. Med förstärkning av de nya delägarna och kapitaltillskottet, tror vi att den mycket spännande resan fortsätter” säger Hangmattas vd Stefan Hultgren, i ett pressmeddelande. Inklusive Addnature-grundarna får bolaget in åtta nya privata investerare

https://www.hangmatta.com/

Moiën Invest förvärvar tomträtt

Moiën Invest har tecknat avtal om förvärv av tomträtten Biskopsgården 80:3 vid Björlandavägen. Innehavet är långsiktigt. Tomten är belägen mellan Volvo och Lindholmen med goda kommunikationer samt med närhet till hav och friluftsliv. Tomträtten ligger inom ÖP för Göteborg och området bedöms ha ett attraktivt läge för bostadsutveckling på sikt.

Moiën Invest avyttrar mark

Moiën Invest avyttrar 50% av markområde på Bokenäset, Uddevalla kommun samt utfärdar option som ger köparen rätt att köpa resterande 50% vid lagakraftvunnet bygglov