We doubt that no news is good news!

Hangmatta genomför nyemission

Grundarteamet bakom Addnature investerar i Hangmattas yogakläder.

Hangmatta tillverkar yogakläder som säljs via den egna sajten Hangmatta.com.

”Önskan har varit att få in toppkrafter inom logistik, IT samt förstärka inom management för att fortsätta tillväxtresan med expansion till i första hand Norden, Tyskland samt Storbritannien. Vi har en ambitiös tillväxtplan och vi tror att det även finns stor efterfrågan utomlands för vårt koncept. Med förstärkning av de nya delägarna och kapitaltillskottet, tror vi att den mycket spännande resan fortsätter” säger Hangmattas vd Stefan Hultgren, i ett pressmeddelande. Inklusive Addnature-grundarna får bolaget in åtta nya privata investerare

https://www.hangmatta.com/

Moiën Invest förvärvar tomträtt

Moiën Invest har tecknat avtal om förvärv av tomträtten Biskopsgården 80:3 vid Björlandavägen. Innehavet är långsiktigt. Tomten är belägen mellan Volvo och Lindholmen med goda kommunikationer samt med närhet till hav och friluftsliv. Tomträtten ligger inom ÖP för Göteborg och området bedöms ha ett attraktivt läge för bostadsutveckling på sikt.

Moiën Invest avyttrar mark

Moiën Invest avyttrar 50% av markområde på Bokenäset, Uddevalla kommun samt utfärdar option som ger köparen rätt att köpa resterande 50% vid lagakraftvunnet bygglov